12. 3. 2015
12:00

Ante un año electoral. Propuestas para mejorar nuestra democracia

Sessió organitzada conjuntament amb el Círculo Cívico de Opinión

En aquest intens any electoral que estem iniciant, la qüestió que centrarà el debat públic, juntament amb la sortida de la crisi econòmica, és la millora de la democràcia espanyola. És cada vegada més compartida la creença que, en paral·lel amb la crisi econòmica, venim patint una seriosa crisi política. Davant això, la resposta majoritària de la societat espanyola és reclamar un ajust profund de determinats aspectes de la nostra vida en comú, des del propi model d’Estat a la llei de partits, o de tots aquells procediments que faciliten la corrupció. Es pretén, en definitiva, iniciar un temps nou.

Des de fa ja molts anys, el Cercle d’Economia ve manifestant la seva preocupació per aquestes qüestions. I, precisament per contribuir a aquesta millor democràcia, es va crear el Círculo Cívico de Opinión, l’any 2011.

Des d’aquest compromís compartit per contribuir a un intens procés d’ajust i rearmament del nostre marc institucional, ambdues entitats han organitzat la sessió Ante un año electoral. Propuesta para mejorar nuestra democracia.