11. 3. 2015
11:30

Para crear empleo. Un programa de rehabilitación y eficiencia energética

La Sessió comptarà amb la intervenció de José MªPérez "Peridis", Joan Barba, Jaume Alsina, Lluís Marsà, i serà moderada per Alfred Pastor.

La recuperació econòmica, de consolidar-se, anirà pal·liant les conseqüències de la crisi, especialment per la generació de llocs de treball que comportarà. No obstant això, aquesta major ocupació no arribarà a tots doncs la crisi ha conduït a milions de persones a l’exclusió social. Una dinàmica que s’ha anat imposant i que, de vegades, sembla que acceptem de manera resignada, duts per la sensació que no hi ha res a fer, que resulta impossible que certs col·lectius tornin al món del treball, o ni tan sols puguin accedir-hi per primera vegada. Ens referim a persones amb unes habilitats que el mercat de treball ja no demana o que, com a conseqüència de l’atur, s’han endinsat en un forat que deteriora la seva capacitat per assumir unes mínimes responsabilitats laborals. Per això, és urgent articular iniciatives que contribueixin immediatament a pal·liar aquest drama.

En aquest sentit, està començant a adquirir consistència la idea d’un pla nacional de rehabilitació del parc d’habitatges i edificis, a fi de fer-ho més eficient en l’ús d’energia. Es tracta d’un pla de gran abast que pot donar ocupació a una part significativa dels aturats actuals.

Per analitzar aquesta possibilitat hem organitzat la Sessió Per crear ocupació. Un programa de rehabilitació i eficiència energètica.