10. 11. 2016
18h

Perquè hi ha tan poques dones en l’alta direcció de les corporacions?

El Cercle d'Economia organitza una Jornada de Treball per analitzar i debatre les causes d'aquesta situació i també per proposar remeis a aquest sostre de vidre.

Un dels trets distintius de la societat espanyola de les últimes dècades ha estat la
incorporació de la dona al món laboral i professional, assumint creixents responsabilitats
de gestió en els seus respectius àmbits.

No obstant això, aquesta major participació no ha vingut acompanyada fins ara d'una major 
presència de la dona en els llocs d'alta direcció. És encara molt reduïda, poc més que 
simbòlica, especialment en el món empresarial. Sembla com si hi hagués un invisible sostre 
de vidre que impedeix l'ascens professional de la dona. A més, la seva retribució és menor
que la dels homes per a responsabilitats equivalents.

Més enllà del lògic i comprensible sentiment de greuge i injustícia que provoca aquesta 
doble discriminació, la seva escassa presència en els llocs de més alta responsabilitat
de les corporacions és una qüestió d'interès general, en la mesura que priva les organitzacions 
i a la societat en el seu conjunt dels seus coneixements, capacitats i energies per a la 
millora empresarial i per al progrés de la societat.