27. 10. 2015
8:30h

Presentació del Programa Cre100do

Aprofitar les finestres d'oportunitat: nous models de creixement empresarial

Des del Cercle d’Economia estem col·laborant amb el Programa Cre100do que, impulsat per diverses institucions, pretén afavorir que les nostres empreses adquireixin una major dimensió i posicionament en els mercats globals, un objectiu que compartim des de la nostra Entitat. Per això, hem col·laborat en la Sessió que se celebrarà el proper dia 27 d’octubre, i de la qual t’adjuntem invitació.