25. 2. 2015
09:00

Reunió amb els socis del Grup de Treball de Despesa Pública

Reunió oberta als socis del Cercle per discutir el document de treball sobre Prioritats de Despesa Pública

Què entenem per despesa pública? Quan es justifica? Com es prioritza? Com es gestiona de forma eficient? En un context econòmic com l’actual aquestes qüestions són d’especial rellevància, i seran discutides en el marc del document “Prioritats de Despesa Pública” elaborat pel Grup de Treball del Cercle sobre Despesa Pública.

La despesa pública és una decisió política que ha de promoure la igualtat d’oportunitats – educació i sanitat -, l’activitat empresarial i el creixement econòmic – infraestructures, recerca, etc. – i establir una xarxa de seguretat personal – subsidis, benestar social, etc. -. En aquest sentit, de cara a la seva priorització, no s’haurien d’oblidar criteris de rellevància estratègica, eficàcia, eficiència i sostenibilitat, així com els costos i límits associats de la mateixa. Els criteris d’avaluació (ex-ante i ex-post) de la inversió pública i de les seves despeses de funcionament seran un factor clau a l’hora de determinar i prioritzar el nivell de despesa pública.

Pel que respecta a la reforma de l’Administració Pública es plantejaran temes com la desburocratització, l’orientació del servei als resultats i al ciutadà, i els criteris d’eficiència i eficàcia de cara a l’administració dels recursos. Des del Grup de Treball de Despesa Pública es planteja la reforma de l’organització de l’administració, modificant els mecanismes de control, de la gestió dels recursos humans en pro de la qualitat i la formació en gestió pública.

Per últim, es tractarà la programació i gestió eficient de la despesa pública. Es necessària una gestió de la despesa dirigida a l’obtenció de resultats, que puguin ser quantificables i avaluables. Això requerirà de més transparència en l’ús del diner públic, així com una programació a mitjà termini.

Tots aquests aspectes seran presentats per part del Grup de Treball de Despesa Pública i discutits amb els socis del Cercle interessats en la priorització i gestió eficient de la despesa pública.