La nostra vida política, igual que en la major part d’Europa, es troba especialment agitada, quan no indignada. Un malestar al qual ha contribuït, i molt, una crisi econòmica que patim des de fa ja sis anys.

A Catalunya, aquest nivell de malestar ha coincidit amb el conflicte generat per la convocatòria de la consulta. Un conflicte que amenaça amb enquistar, deteriorant la nostra convivència i la sortida de la crisi econòmica. Per això, és indispensable que els partits i les institucions de representació democràtica, reconeixent la dimensió del problema, assumeixin la seva responsabilitat i, en conseqüència, canalitzin i liderin la resolució del conflicte, obrint vies que permetin oferir al ciutadà alternatives possibles i sensates.

Per aquest motiu, el Cercle d’Economia considera que ha arribat L’hora de la política. Amb aquest cicle de conferències, que desenvolupem sota aquest títol a Barcelona i altres ciutats, pretenem fomentar el debat públic, oferint la nostra tribuna i aportant les nostres opinions. La política ha de ser capaç de convertir el conflicte en oportunitat, iniciant un procés de reforma i ajustament del nostre marc democràtic que condueixi a una societat millor. La qual desitja la gran majoria dels ciutadans.