El diplomat INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT, organitzat conjuntament per la Càtedra de Col·laboració Hispano-Cubana del Centre d’Investigacions de l’Economia Internacional de la Universitat l’Havana i la Fundació Cercle d’Economia, es fonamenta en la necessitat d’elevar els coneixements de diferents actors econòmics, socials i polítics, sobre les principals tendències i importància de la innovació en les actuals condicions de globalització. Aquest projecte concep un enfocament sistèmic de la innovació, que situa el centre de l’atenció en la necessitat d’integrar els resultats dels processos d’innovació, no només per garantir l’avanç en la productivitat i la competitivitat a nivell local, d’empreses, països , regions, sinó especialment per tributar al desenvolupament social en el seu caràcter multidimensional.