XXXIV Reunió Cercle d’Economia

Temps disruptius, nous lideratges

Amb la col·laboració de:

Benvinguda

Estimat amic / Estimada amiga,

Com tots sabem, les Reunions Cercle d’Economia constitueixen l’activitat de major rellevància pública del Cercle. Al llarg dels anys cada una d’aquestes trobades ha estat un espai singular de debat i propostes sobre els problemes i reptes més importants de cada moment.

És en aquest marc de reflexió i diàleg que us dono la més cordial benvinguda a la XXXIV Reunió Cercle d’Economia i que us convido a participar-hi activament.

Juan José Brugera
President del Cercle d’Economia

Nota d’opinió

Ens neguem a pensar que l'única perspectiva que hi ha per davant és el deteriorament de la convivència cívica, la polarització política i la desconfiança empresarial […] Que no se'ns digui que donades les circumstàncies és una tasca difícil. Som els primers a reconèixer-ho. Però el fet que sigui difícil no pot ser excusa per no fer res, sinó un estímul per cercar, de forma activa, el diàleg transaccional.

Programa

El món de l’empresa i de la política, tal com els hem conegut des de la postguerra, estan canviant profundament i intensament. Estan sotmesos a un procés que, en termes schumpeterians, diríem de “destrucció creadora”. La tecnologia, el capitalisme, la política i la geografia actuen com a forces naturals disruptives. Emergeixen nous reptes empresarials, nous valors socials i noves demandes polítiques. Aquests temps disruptius comporten amenaces però també oportunitats, tant per construir una empresa més compromesa amb els nous valors socials i de sostenibilitat ambiental com per aplicar una nova política més inclusiva. Però no hi ha referències ni receptes úniques. Per aquest motiu hi ha incertesa i temor davant els canvis. En aquesta XXXIV Reunió Cercle d’Economia abordarem alguns d’aquests nous reptes i oportunitats.